TIEDEMARSSI – March for Science syntyi aluksi vastaiskuna totuuden jälkeiselle maailmalle. Nyt ihmiset ympäri maailmaa haluavat näyttää, että luottavat edelleen tieteeseen, tutkittuun tietoon sekä faktoihin.

Tiedemarssi – March for Science järjestetään 22. huhtikuuta kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä marsseja on järjestymässä 30 maassa jo yli 400 kappaletta.

Haluamme tehdä tapahtumasta tieteen juhlan, jossa marssimme kaikki tieteen puolesta.

Marssin lisäksi päivän aikana järjestetään useita yleisöluentoja tieteen eri osa-alueista.

Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle.


Vetenskapsmarschen uppstod ur den oro som många känner inför effekterna av det postfaktuella samhället. Människor världen över vill visa sitt stöd för vetenskaplig kunskap.

Vetenskapsmarschen – March för Science ordnas runtom i världen 22 april 2017. I nuläget har 400 stödmarscher registrerats i 30 länder.

Marschen är öppen för alla. Även minstingarna i familjen kan komma med.


The March for Science is an international movement, led by organizers distributed around the globe. This movement is taking place because of the simultaneous realization by thousands of  people who value science in their lives that staying silent is no longer an option. The march takes place on April 22 in Helsinki.

Info – FIN – EN – SVE

Tiedemarssi – March for Science järjestetään 22. huhtikuuta Helsingissä.

Marssin järjestäytyminen alkaa klo 11 Kansalaistorilla. Järjestäytyämisen aikana kuullaan Jyrki Kasvin puheenvuoro tieteelle. 

Marssi lähtee Kansalaistorilta klo 12 kohti Senaatintoria kohden.

Marssi päättyy Senaatintorille, jossa pidetään puheenvuoroja tieteen puolesta.

Mukana Senaatintorilla Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola sekä tutkijoiden ja kansanedustajien seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti sekä pääsihteeri Reetta Kettunen. 

Kaikkia marssiin osallistuvia kehoitetaan ottamaan hattu mukaan tapahtumaan. Marssin päätteeksi nostamme hattua yhdessä tieteelle. Nyt on aika kaivaa tohtorihattu, ylioppilaslakki tai muu itselle tärkeä hattu mukaan ja osallistua hatunnostoon.

Marssin jälkeen Helsingin yliopisto avaa ovensa kaikille ja järjestää yleisöluentoja tieteestä, sen merkityksestä yhteiskunnassa sekä kuinka jokainen voi tavallaan tutustua tieteen maailmaan. Yleisöluentojen aikataulu löytyy omasta välilehdestä.

Myös monet keskustan alueella olevat museot osallistuvat tapahtumaan. Helsingin yliopiston observatorio sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS tarjoavat pääsylippualennuksia marssipäivän kunniaksi. Yliopistomuseo on poikkeuksellisesti avoinna myös lauantaina vapaalla pääsyllä.

Päätapahtuman nettisivuilta voi seurata, mitä kaikkea marssiin liittyy ympäri maailmaa. https://www.marchforscience.com/


Vetenskapsmarschen – March for Science ordnas 22 april i Helsingfors.

Marschen samlar ihop sig kl. 11 på Medborgartorget mellan musikhuset och Kiasma.

Marschen startar från Medborgartorget kl. 12 och går längs med Alexandersgatan till Senatstorget.

Marschen avslutas på Senatstorget med demonstrationstal för vetenskaplig kunskap.

Ta gärna med en hatt när nu deltar i evenemanget. Vid slutet av marschen lyfter vi tillsammans på hatten vetenskapen till ära. Gräv fram doktorshatten, studentmössan eller en annan huvudbonad som betyder något för dig och delta i den gemensamma hyllningen.

Efter marschen öppnar Helsingfors universitet sina dörrar och erbjuder öppna föreläsningar om vetenskapens roll i samhället och hur var och en själv kan fördjupa sig i vetenskapens värld.

Även många muséer i centrum deltar i Vetenskapsmarschens program. Helsingfors universitets observatorium, Kopernikusvägen 1, och Naturhistoriska centralmuséet LUOMUS erbjuder rabatt på sina inträdesbiljetter. Universitetsmuséet i universitets huvudbyggnad vid Senatstorget är undantagsvis öppet på lördag 22.4, gratis inträde.

På huvudevenemangets webbsidor kan du följa med vad allt som planeras kring marscherna världen över: https://www.marchforscience.com/


Marching Science – Tiedemarssi will be held in Helsinki on 22 April.

The march leaves the Civil Square (Kansalaistori) at 12 and marches towards  the Senate Square through Aleksanterinkatu. You should come around 11 am when people will start to gather up at Kansalaistori.

The march will end the Senate Square, where there are a few speaks on behalf of science.

All the participants in the march are encouraged to take a hat to the event. At the end of the march we raise the hat together science. Now is the time to find your Dr. hat, student cap or other hat important to you and participate in the hat lifting.

After the march University of Helsinki opens its doors to everyone and organizes public lectures on science, its role in the society, and how everyone can explore the world of science.  Most of the lectures will be in Finnish but there is also English speaking program.

Also, many of the city center museums participating in the event. University of Helsinki Observatory and the Museum of Natural History LUOMUS provide a ticket discount in honor of the day of the march. University Museum is exceptionally open on Saturday, with free access.

The main event’s website, where you can keep track of all the things associated with the march around the world: https://www.marchforscience.com/

 

 

Yhteystiedot -Kontaktinfo – Contact info

Tiedemarssin järjestäjät saa parhaiten kiinni sähköpostilla sciencemarchfi ”a” gmail.com

Tiedemarssin koordinaattorina toimii Future Earth Suomen tiedesihteeri Merli Juustila.

merli.juustila” a ” helsinki.fi  +358 50 34 63 139


Om du har frågor, skicka e-post till adressen sciencemarchfi ”a” gmail.com

Future Earth Finlands vetenskapssekreterare Merli Juustila är Vetenskapsmarschens koordinator.


If you have any questions, don’t hesitate to ask! You can email us at

sciencemarchfi ”a”gmail.com


Tiedemarssi löytyy myös sosiaalisen median palveluista.

Följ Vetenskapsmarschen på sociala medier och delta i diskussionen.

You can find March for Science -Helsinki from here:

Facebook 

Twitter

Tiedemarssia koordinoi Future Earth Suomi sekä Helsingin yliopisto.