Eläinten vaikutus sairauksien hoidossa – osa 1

Eläimet ovat kautta aikojen olleet isossa osassa ihmisten elämää mutta vasta viime aikoina on eläinten ja ihmisten välistä yhteyttä alettu tutkimaan tieteellisesti. Tutkimuksissa on todettu, että eläimillä on positiivisia terveysvaikutuksia ihmisissä, jonka takia eläimiä on alettu laajalti käyttää terveydenhuollossa osana sairauksista parantumista tukevaa terapiaa ja hoitoa. Tätä eläinterapiaa kutsutaan englanniksi Animal-assisted Therapy (AAT):ksi. Eläinterapian tavoitteena on parantaa potilaan sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista toimintaa.

Eläinten vaikutus sairauksien hoidossa – osa 1

Asiantuntijat kertovat, että eläinhoito voi vaikuttaa positiivisesti myös potilaiden oppimisen ja motivaation tehokkuuteen, itsetunnon kohottamiseen, ahdistuksen vähentämiseen ja esimerkiksi posttraumaattisen stressihäiriön lievittämiseen. Eläimen kanssa vietetty aika on myös yksi tehokkaimmista työkaluista masennuksen hoidossa. Eläimiä käytetään monissa eri tilanteissa, kuten vankiloissa, hoitokodeissa ja mielenterveyslaitoksissa erilaisten vammaisuuksien ja mielenterveyden ja -vireyden hoidossa.

Pediatrinen hoito

Pediatrisessa hoidossa terapeutit seuraavat lasten käyttäytymistä ja äänenvoimakkuutta eläimen kanssa. He käyttävät myös eläimiä haastatellakseen lasta epäsuoraan saadakseen tietoa lapselta, joita lapsella olisi vaikea ilmaista muilla tavoin. Ennen kuin hoito voi toimia, on lapsen ja eläimen ensin tuntea itsensä mukavaksi ja turvalliseksi toistensa seurassa, siksi pediatrisessa hoidossa käytetään usein lapsen omaa lemmikkiä, jolloin tämä yhteys on jo olemassa tai helpompi saavuttaa.

Pediatrinen hoito

Tekniikka, joka tuo hyödyllisimmät tiedot lapsen kokemuksista, on kertoa lapselle, että eläin haluaa tietää, miltä heistä tuntuu ja mitä tapahtui. Eläinterapiaa voidaan käyttää lapsilla, joilla on mielenterveysongelmia, tai lapselle, joka on joutunut traumaattisen kokemuksen uhriksi. Sitä voidaan käyttää joko yksinäisenä hoitona tai tavanomaisten menetelmien lisänä. Eläimiä voidaan käyttää kääntääkseen lapsen keskittyminen muualle tietyissä tilanteissa, kuten kiputiloissa. Eläinten avulla voi myös saavuttaa tai palauttaa lapsipotilaan onnellisuuden, ilon ja vireyden. Eläimet ovat hyvää viihdykettä lapsille ja voi myös edistää lasten mielialoja ja vahvistaa heidän positiivisia käyttäytymismalleja. Lemmikit voivat edistää hyväntahtoisuutta ja empatiaa lapsissa.

Vankilat

Vankiloihin perustuvassa eläinterapiassa vanki voi esimerkiksi saada työkseen kouluttaa koiraa yhdessä pätevän käsittelijän kanssa jäsennetyllä ja tavoitteellisella ohjelmalla. Vankiloissa eläinterapian tavoitteena on helpottaa työntekijöiden ja vankien stressiä, parantaa vankien kognitiivisia kykyjä ja käyttäytymistä, parantaa sosiaalisia taitoja ja opettaa rakkautta, kärsivällisyyttä ja empatiaa reaalisessa ympäristössä. Eläinterapialla on suora yhteys lisääntyneeseen fyysiseen ja henkiseen terveyteen, itseluottamukseen, rentoutumiseen ja ihmissuhdetaitoihin.

Vankilat

Vankituomion aikana vankeja tulisi auttaa rakentamaan hyviä elämäntaitoja ja -tapoja, jotka ajaa heitä oikeaan suuntaan etenkin tilanteissa, joissa kamppaillaan mielenterveysongelmien, menetyksen tai riippuvuuden kanssa. Eläinten vaikutus ihmisen kykyyn ymmärtää rakkautta, empatiaa ja myötätuntoa ovat syitä tutkia eläinterapian vaikutuksia lisää vankilaympäristössä.

Hoitokodit

Eläimiä käytetään parantamaan hoitokotien asukkaiden toimintojen ylläpitoa ja elämänlaatua. Kun vanhukset asettuvat hoitokodin uuteen ympäristöön, he menettävät itse kyvykkyyden ja itsenäisyyden tunteensa kun yksinkertaiset arkipäivän tehtävät otetaan heiltä pois. Tämä aiheuttaa usein uneliaisuutta, masennusta ja epäsosiaalisuutta, varsinkin mikäli heillä ei ole säännöllisiä vierailijoita. Eläimet auttavat hoitokotien asukkaiden motivoimisessa ja toimimaan aktiivisesti sekä henkisesti että fyysisesti, pitäen heidän mielensä terävänä ja kehon terveenä. Iäkkäämpien dementiapotilaiden hoidossa tuntoaistillinen vuorovaikutus eläimen kanssa on tärkein hoitomuoto. Eläinterapia antaa näille potilaille mahdollisuuden saada fyysisen kontaktin eläimiin ja tuntea niiden lämpimän kehon, sydämenlyönnit, huomata niiden hengityksen ja silittää pehmeää turkkia ja antaa haleja.

Hoitokodit

Myös fyysistä hoitoa järjestetään. Eläinterapiaa käyttävät terapeutit suunnittelevat vanhuksille aktiviteetteja eläinten kanssa, kuten kävelyretkiä, eläimen kanssa leikkimistä sekä eläinten harjausta ja hoitoa. Nämä voivat kuulostaa hyvin yksinkertaisilta tehtäviltä, mutta iäkkäillä dementiapotilailla ei yleensä ole tällaista vuorovaikutusta ihmisten kanssa, jolloin eläimen kanssa vietetty aika on heille erityisen tärkeää. Vanhusten aivot tarvitsevat stimulaatiota aivan kuten nuorempienkin ihmisten ja eläimet tarjoavat tarkoituksen elämälle ja kuuluvuuden tunnetta. Lemmikit tarjoavat heille myös jotain, mitä odottaa.