Eläinten vaikutus sairauksien hoidossa – osa 2

Eläinterapia on hoitomuoto, jossa käytetään eläimiä kuten koiria, kissoja, hevosia, sikoja ja lintuja osana terapiaa monien sairauksien ja terveysongelmien hoidossa. Sitä käytetään parantamaan ja täydentämään perinteisiä hoitomuotoja. Eläinterapiahoidosta tehtyjen 49 tutkimuksen meta-analyysi osoitti positiivisia tuloksia ja yleisesti parantunutta emotionaalista hyvinvointia esimerkiksi autismipotilailla. Tutkimukset myös osoittivat, että eläinperäinen hoito voi auttaa masennuksesta, skitsofreniasta tai riippuvuudesta kärsiviä ihmisiä.

Ensimmäisessä osassa kävimme läpi kuinka eläinterapia voi olla avuksi lasten, vankien ja vanhusten kanssa työskennellessä. Yksi syy tähän on se, että terapeutti, joka tuo mukanaan lemmikin, voi potilaiden mielestä tuntua vähemmän uhkaavalta ja eläimen läsnäolo auttaa usein potilaan ja terapeutin välisen suhteen luomisessa. Eläinterapia on erityisen hyödyllinen psykologisen häiriön aiheuttamien oireiden vähentämisessä, mutta sen huono puoli on, että sen vaikutukset kestää vain lyhyen ajan. Koiria ja hevosia käytetään paljon eläinterapiassa, mutta terapiaeläin voi olla mikä eläin tahansa kunhan ne täyttävät kaikki kriteerit. Kriteereihin kuuluu sopiva koko, ikä, soveltuvuus, tyypilliset käyttäytymiset ja oikea koulutustaso. Muun muassa laamoja ja delfiinejä on käytetty terapiaeläiminä. Eläimet tuo myös kumppanuutta, ehdotonta rakkautta ja läheisyyttä ja siksi monet ihmiset hankkivat lemmikkejä. Suosittuja lemmikkejä ovat kissat ja koirat ja muut pienet karvaiset olennot kuten kanit ja jyrsijät. Eläinterapiaa on myös montaa eri tyyppiä, ja tässä artikkelissa tarkastelemme hieman tarkemmin, minkälaisia erilaisia menetelmiä on käytössä.

Koira-avusteinen terapia

Koirat ovat yleisimpiä ja suosituimpia seuraeläimiä, sillä ne lukevat helposti ihmisen ilmeitä, käyttäytymistä ja tunteiden muutoksia, jonka takia ei ole yllättävää että koiria käytetään paljon eläinterapiahoidossa. Eläinavustettu tukihoito hyödyntää asiakkaiden ja terapiakoirien välistä vuorovaikutusta edistääkseen terapeuttista aktiivisuutta ja hyvinvointia kuten fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosioemotionaalista hyvinvointia asiakkaissa. Terapiakoirat edistävät potilaita vuorovaikutustilanteisiin, joka voi auttaa parantamaan heidän motorisia taitoja ja luomaan luottamuksellisia suhteita muihin. Potilaiden ja terapiakoirien välinen vuorovaikutus auttaa myös vähentämään stressiä ja ahdistuksen tunteita potilaissa. Näistä eduista johtuen eläimillä avustettua  tukihoitoa käytetään täydentämään muita hoitomuotoja esimerkiksi posttraumaattisen stressihäiriön, huomiota heikentävän aktiivisuushäiriön (ADHD), autismin ja dementian hoidossa.

 

Lääketieteellisien hoitojen lisäksi koiria voidaan myös käyttää luokkahuoneessa esimerkiksi luovan kirjoittamisen ja elämäntaitojen kehittämiseen ja edistämiseen sekä edistämään lasten osallistumista ryhmätöihin. On olemassa ohjelmia, joita kutsutaan koirien tukemaksi lukemisohjelmiksi, jotka helpottavat erityisopetusta tarvitsevia lapsia. Nämä ohjelmat hyödyntävät koirien rauhallisuutta, tuomitsemattomuutta ja onnellisuutta luodakseen lukemisen prosessista mielekkäämmän lapsille. Tulosten ollessa ihailtavia, tutkijat suosittelevat koirien sisällyttämistä koulutusohjelmiin oppimisen tukemiseksi.

Hevosavusteinen hoito

 

Hippoterapiaksi myös kutsuttu hevosavusteinen hoitoa käytetään apuna henkilöille, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä haasteita. Hippoterapian ja terapeuttisen ratsastuksen välillä on eroja. American Hippotherapy Association määrittelee hippoterapian fyysiseksi, ammatilliseksi ja puhekieliseksi terapiahoitostrategiaksi, joka hyödyntää hevosliikkeitä osana integroitua hoito-ohjelmaa toiminallisten tulosten saavuttamiseksi. Professional Association of Therapeutic Horsemanship International (PATHI) taas määrittelee terapeuttisen ratsastuksen ratsastustunniksi, joka on erityisesti suunniteltu henkilöille jotka tarvitsevat erityistarpeita. Marty Beckerin mukaan hippoterapiaohjelmat ovat aktiivisia kahdessakymmenessäneljässä maassa ja terapeuttinen ratsastus on laajentunut auttamaan fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin, sosiaalisiin ja käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin. Hippoterapiaa käytetään myös hoitomenetelmänä yksilöille, joilla on puhehäiriöitä tai mielenterveydellisiä ongelmia.

Hevosavusteinen hoito

 

Delfiiniavusteinen hoito

Delfiiniavusteisella hoidolla tarkoitetaan uimista delfiinien kanssa osana hoito-ohjelmaa. Tutkimukset ovat osoittaneet merkittäviä tuloksia ja jopa läpimurtoja delfiiniavusteisella hoidolla, mutta hoitomuotoa on myös kritisoitu voimakkaasti siitä, ettei sillä ole pitkäaikaisia vaikutuksia. Psykologit ovat varoittaneet, ettei delfiinihoito ole tehokas hoitomuoto millekään tiedossa olevalle sairaudelle tai tilalle ja se aiheuttaa huomattavia riskejä niin ihmispotilaille kuin vangituille delfiineillekin.

Delfiiniavusteinen hoito

Delfiinihoidon tavoitteena on auttaa ihmisiä, jotka kärsivät autismista, down-syndroomasta ja aivovaurioista kuntouttamalla heidän motorisia toimintoja, puhetta ja kieltä sekä ylläpitämään ja lisäämään asiakkaan keskittymistä. Sillä tähän hoitomuotoon liittyy eettisiä ongelmia eläinten hyvinvoinnin suhteen, on parasta tutustua muihin eläinterapian hoitomuotoihin ensin ja harkita delfiinihoitoa vasta viimeisenä vaihtoehtona, ainakin, kunnes tätä on mahdollista tehdä luonnossa ja delfiinit tekevät sitä vapaasta tahdostaan, niiden vangitsemisen sijaan.