Hypnoterapia

Hypnoosi on kulkenut huijauksen ja terapian välistä rajaa noin 18-luvulta lähtien, mutta viime aikoina se on yleistynyt vaihtoehtoisena hoitona monille häiriöille. Termi “hypnoosi” on peräisin muinaisen kreikan sanasta “uni” (“hypnos”). Kiinnostus hypnoosin potentiaalista jatkui tieteen alalla ja asiantuntijat ovat saaneet paremman käsityksen siitä, mikä se on ja miten sitä voi hyödyntää parantamaan ihmisten terveyttä. Hypnoosi sisältää kaksi pääosaa: induktion ja ehdotukset. Ehdotukset ilmaistaan tyypillisesti vaikutuksina, jotka aiheuttavat osallistujilta näennäisesti tahattomia vastauksia. Osallistujat eivät tunne hallitsevansa tilannetta kokonaan tai ollenkaan. Jotkut ihmiset ovat toisia helpompi hypnotisoida ja ottavat ehdotuksia vastaan toisia herkemmin. Tutkijat ovat havainneet että näitä henkilöitä hoidettaessa onnistuminen on todennäköisempää, sillä he luopuvat hallinnasta enemmän hypnoosin aikana. Tätä kutsutaan kykynä kokea ehdotettuja muutoksia fysiologiassa, tuntemuksissa, tunteissa, ajatuksissa tai käyttäytymisessä.

Hypnoterapia

Hypnoterapian käyttö

Hypnoosilla on mahdollisuus muuttaa hypnoosissa olevan ihmisen käsitystä ja tietoisuutta, joka tekee siitä erityisen soveltuvan lääketieteellisen lähestymistavan täydentävänä hoitona moniin ongelmiin. Hypnoterapiaa käytetään nykyään sekö Yhdysvalloissa että Euroopassa sairauksien hoidossa sekä riippuvuuksien hoidossa. Hypnoterapiaa käytetään apuna ihmisten negatiivisten tottumusten poistamisessa, joilla voi olla vakavia vaikutuksia heidän terveyteen. Hypnoterapia on todettu hyödylliseksi esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) hoidossa. Tutkimuksen ovat osoittaneet, että hypnoosi voi lievittää IBS-oireita lyhyellä aikavälillä, mutta vielä ei ole tiedossa, kuinka tehokasta hoito on pitkällä aikavälillä. Unettomuutta ja unihäiriöitä on myös hoidettu onnistuneesti hypnoosin avulla. Hypnoosi voi auttaa hallitsemaan unettomuutta, painajaisia sekä joitain epätavallisia unihäiriöitä kuten
unissakävelyä. Rentoutumista ja itse hillintää koskevia ehdotuksia käytetään näiden oireiden hoitamiseen. Jotkut tutkimuksen viittaavat siihen, että hypnoosi voi olla tehokas hoitotapa migreenin ja jännittyneen päänsäryn hoidossa ja se voi olla haluttu hoitomuoto sillä hypnoosihoidolla ei ole sivuvaikutuksia. Hypnoosi voi myös auttaa kliinisessä kivunhallinnassa, kuten kirurgisten toimenpiteiden aiheuttamia kipuja. Jotkut tutkimukset osoittavat myös, että hypnoosi voi auttaa naisia hallitsemaan synnytyksen kipua.   The National Center for Complementary and Integrative Health detailin tekemä tutkimus viittaa siihen, että hypnoterapia voi auttaa ihmisiä, jotka haluavat luopua tupakoinnista, varsinkin, jos se on yhdistetty muihin hoitomuotoihin.  Toinen hypnoosin käyttömuoto on niin kutsuttu terapeuttinen regressio, joka on menetelmä, joka väittää paljastavan henkilön tukahduttamia muistoja, esimerkiksi varhaisiän hyväksikäytöstä ja traumasta. Tätä menetelmää käytetään joskus hypnoanalyysiin, joka on psykoanalyysin muoto, joka integroi hypnoositekniikat.  Jotkut jopa väittävät, että hypnoosi voi auttaa saavuttamaan menneen elämän regression, joka paljastaa muistoja henkilön aikaisemmasta elämästä. Nykyiset tutkimuksen viittaavat siihen, että hypnoottinen ehdotus voi olla tehokas väärien muistojen paljastamiseen ja siten auttaa löytämään totuus valheiden takaa. On olemassa myös tutkimuksia, jotka väittävät, että hypnoosi voi parantaa muistia, mutta parannuksen taso on yksilöllistä.


Hypnoterapian käyttö

Hypnoterapiatekniikan kotikäyttö

Itsehypnoosi ja hypnoottisen ehdotuksen tekniikat ovat nousseet pinnalle niin sanottuina ‘elämän nikseinä’. Hypnoteraupeutit ja tiedotusvälineet mainitsevat usein itsehypnoosimenetelmän oikopolkuna rentoutumisen ja itseluottamuksen lisäämiseen. Tutkijat arvelevat, että näiden yksinkertaisten tekniikoiden tehokkuuteen korkeat ehdotukset ovat tarpeettomia ja joskus suosittelevat käyttämään tekniikoita kotona täydentämään erikoissairauksien hoitoa kotona. Jotkut tutkijat ovat löytäneet useita yhteyksiä hypnoosin ja meditaatiotekniikoiden välillä. Tietyt tutkimukset viittaavat siihen, että meditaatio ja hypnoosi liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä molemmilla on merkitystä mielen ja kehon yhteyden säätelyssä. Toiset tutkijat kuitenkin väittävät, että hypnoosi ja meditaatio ovat täysin erillisiä prosesseja, koska ne perustuvat erillisiin mekanismeihin. He väittävät, että hypnoosi on pohjimmiltaan prosessi, jonka kautta koehenkilöt “huijaavat” omaa käsitystään, kun taas meditaatio on keino tietoisuuden parantamiseen eikä sen huijaamiseen. Yllättävä keino, joissa hypnoottista ehdotusta on käytetty, on lastenkirjat. Kirja, jonka kirjoittajalla on laaja-alainen kokemus psykologiasta, käsittelee ehdotustekniikoita, joiden avulla lapset nukahtavat ilman nukkumaanmenoon liittyvää hömpötystä. Vaikka hypnoosia on harjoitettu jo yli 200 vuoden ajan, monet sen mekanismit ovat edelleen salaperäisiä. Sen tehokkuus saattaa joskus tuntua yliluonnolliselta, mutta aivot ovat aina avainasemassa. Vielä on kuitenkin pitkä tie, ennen kuin voimme täysin ymmärtää tämän kiehtovan työkalun jota kutsutaan hypnoosiksi.

Hypnoterapiatekniikan kotikäyttö