Kokeilemisen arvoisia vaihtoehtoisia syöpähoitoja

Syövän saapuminen elämään on pelottava ja pysäyttävä hetki. Moni syöpäpotilas joutuu painimaan monenlaisten tunteiden kanssa erityisesti ensidiagnoosin saatuaan. Tässä hetkessä tärkeintä olisi asiantuntijan, kuten lääkärin, kanssa käytävät keskustelut tilanteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen saavuttamiseksi. Myös tukea ja kuunteluapua tarvitaan paljon. Syövän kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Suomessa on arvioitu, että jopa kolmasosa syöpäpotilaista kokeilisi jossain vaiheessa vaihtoehtoisia syöpähoitoja. Ongelmaksi muodostuu usein se, että niistä ei haluta kertoa hoitavalle lääkärille, vaan asiaa halutaan piilotella. Lääkäreitä koulutetaan jatkuvasti kohtaamaan tämänkaltaisia tilanteita ja keinoja luottamussuhteen parantamiseksi kehitetään. On tärkeää, että kaikki hoidot mitä potilas itse oma-aloitteisesti kokeilee, kerrottaisiin myös lääkärille.

Kysymys ei ole siitä, että lääkäri kieltäisi vaihtoehtoiset hoidot. Usein heillä on kuitenkin tietoa ja faktaa, minkä he voivat jakaa potilailleen. On olemassa myös vaihtoehtohoitoja, jotka voivat olla todella vaarallisia ja pahentaa itse syöpää. On ymmärrettävää, että ihminen pelätessään oman henkensä puolesta, tarttuu mihin vain mahdolliseen oljenkorteen. Lääkärin tehtävä ei kuitenkaan ole tuomita, vaan neuvoa ja opastaa potilasta hyvistä hoitomenetelmistä. Vaihtoehtoisia syöpähoitoja on tutkittu paljon ja myös lääkärit ovat niistä tietoisia. On olemassa paljon täysin turvallisia ja tieteellisesti todistettuja keinoja, jotka voivat auttaa syövän hoidossa. Vaikka ne eivät itse syöpää poistaisikaan, niillä voi olla hyvä vaikutus sen hoitojen tukemisessa, parantumisen nopeudessa ja potilaan oman hyvinvoinnin tilassa.

Vaihtoehtohoitojen valinta ja käyttö

kerro varovaisuutta vaihtoehtoisella lääketieteellä

Vaihtoehtoisia lääkkeitä valitessa kannattaa olla erittäin tarkka niiden alkuperästä, sisällöstä ja käyttöohjeista. Valitettavasti syöpälääkkeistäkin on muodostunut jonkinlainen bisnes. Erityisesti erilaisia luonnontuotteita voidaan markkinoida ihmelääkkeinä, vaikka niiden todellisia vaikutuksia syöpään ei edes tunneta. Hälytyskellojen tulisi soida erityisesti, jos tuote lupaa poistaa syövän kokonaan. Valitettavasti se ei ole mitenkään tieteellisesti mahdollista pelkkien luonnontuotteiden avulla

Suomessa on kuitenkin tarjolla monia turvallisia luonnontuotteita mitä voi käyttää syövästä aiheutuvien kipujen, kosmeettisten vikojen ja parantumisen hoitoon. Noudattamalla tarkoin käyttöohjeita, ne ovat turvallisia ja tehokkaita käyttää. On tärkeää kuitenkin muistaa, että luonnontuotteet voivat reagoida muiden lääkevalmisteiden kanssa ja siksi niiden käytöstä tulee aina keskustella lääkärin kanssa. Erilaiset ruokavaliohoidot ovat yleisimpiä syövän vaihtoehtohoitoja. Niillä ei ole todistettu olevan minkäänlaista syöpää parantavaa vaikutusta, mutta oman ruokavalion päivittäminen terveellisemmäksi on hyvä vaihtoehto kehon hyvinvoinnin kannalta. Riittävä energiansaanti on kuitenkin taattava ja ruokavalio kannattaa aina pitää monipuolisena.

Homeopaattiset hoidot ovat yleensä todella turvallisia. Homeopatiassa käytettävät tuotteet ovat melko laimennettuja ja niiden käytöstä ei ole haittaa. Homeopaattinen hoito perustuu yleensä siihen, että eri tuotteilla yritetään aktivoida kehon omaa paranemisvoimaa. Homeopatia on myös erittäin tutkittu hoidon ala, vaikka itse syöpää sekään ei paranna, mutta on hyvä vaihtoehto oireiden lievittämiseksi. Monissa vaihtoehtoisten hoitojen listoissa tarjotaan aina vitamiinien ja hivenaineiden pommiannoksia, tarkoittaen sitä, että tiettyjen vitamiinien käyttöä lisätään huomattavasti. Sillä ei ole todettu olevan mitään vaikutusta syövän hoitoon. Se voi olla hyväksi potilaalle, joka pystyy vain rajoitetusti syömään eri ruoka-aineita tai joka kärsii pahasta ruokahalun puutteesta. Näistä kannattaa kuitenkin ensin keskustella lääkärin kanssa.

Erilaiset rentoutusharjoitukset, meditaatio ja hieronta voivat parantaa huomattavasti potilaan henkistä mielialaa. Ne eivät tietenkään poista tai paranna syöpää, mutta niillä voi olla todella positiivinen vaikutus syövän käsittelemisessä, henkisessä hyvinvoinnissa ja positiivisessa elämänasenteessa. Henkinen olotilamme heijastuu suoraan myös fyysiseen olotilaan ja näiden kahden olotilan kanssa painiminen on osa syöpäpotilaan jokapäiväistä elämää. Suomessa on tarjolla todella hyvää ja asiantuntevaa syöpähoitoa. Jos jokin uuden hoitomuodon kokeileminen kiinnostaa, kannattaa siitä rohkeasti keskustella oman lääkärin kanssa.