Marssin tavoitteet

Tiedemarssi – March for Science on ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista tavoitetta, jonka tavoitteena on puolustaa tieteen tärkeää roolia yhteiskunnassa. Tiede vaikuttaa niin ihmisten terveyden, turvallisuuden, talouden ja politiikan kautta luomaan parempaa maailmaa.  

Tiedemarssin lähtökohdat ovat:

 • Tiede palvelee yhteistä hyvää
 • Tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa
 • Huippuluokan tiede tarvitsee hyvät edellytykset syntyäkseen
 • Monimuotoisuus ja osallisuus tieteen tekemisessä tuo tiedettä kaikille
 • Avoin, rehellinen tiede tavoittaa paremman yleisön
 • Tieteen rahoittaminen riippumattomista lähteistä

Tiedemarssin tavoitteet ovat:

 • Edustaa avointa, osallistavaa ja helposti saatavilla olevaa tiedettä
 • Vahvistaa tiede demokraattiseksi arvoksi ja osaksi yhteiskuntaa ja sen päätöksentekoa
 • Inhimillistää tiede, sitä tekevät ihmiset ja se ei ole irrallista kaikesta muusta yhteiskunnasta
 • Tiede on ihmisiä varten, tuodaan se nyt kaikkien saataville
 • Tukea tutkijoita ja muita tieteen kanssa työskenteleviä

Lisää myös kansainvälisistä tavoitteista voi lukea päämarssin sivuilta. Suomen tapahtuma on kuitenkin itsenäinen tapahtuma eli kaikki kohdat eivät ole suoraan samanlaisia täällä kuin muualla maailmassa.

https://www.marchforscience.com/mission-and-vision/