Moderni teknologia terveydenhuollossa

Terveydenhuollon teknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä teknologian osa-alueista maailmassa. Suuri kiinnostus sitä kohtaa on selvää, sillä tämän alan teknologian kehityksellä voidaan pelastaa ihmishenkiä ja turvata parempi terveydenhuolto kaikille maailmassa. Koneiden ja laitteiden lisäksi, se koskee myös tietokantoja ja ihmisten henkilökohtaista terveyshistoriaa, johon käsiksi pääseminen auttaa diagnosoimaan erilaisia sairauksia paremmin.

Kuten muissakin teknologian keksinnöissä ja uudistuksissa, myös terveydenhuollon alalla kiistellään usein siitä ovatko nämä kaikki uudistukset hyväksi vai hidastavatko ne muiden kehitysten etenemistä. Kehityksen sanotaan monesti etenevän kuitenkin liian hitaasti, sillä samaan aikaan kun varoja tarvittaisiin uusiin hankintoihin ja teknologian parantamiseen, sitä menee liikaa vanhojen laitteiden ja koneiden huoltoon ja ylläpitämiseen.

Monesti lääkärit itse pitävät nykyistä tietokonejärjestelmää hankalana ja erittäin aikaa vievänä käyttää. Suomessa sote ja muut suunnitellut muutokset sekoittivat pakkaa entisestään ja hankaloittivat lääkäreiden työtä. Suomessa olisikin päästävä pikaisesti sellaiseen tietotekniseen ratkaisuun, joka säästäisi lääkäreiden työmäärää. Hyvää kuitenkin on, että sähköinen järjestelmä on olemassa ja toimii kaikkialla Suomessa.

Robotiikka ja digilääkärinvastaanotto

Digivastaanotto on jo jonkun verran käytössä, mutta sitä on mahdollisuus kehittää ja levittää entisestään. Siinä perinteinen lääkärikäynti hoidetaan videoyhteyden avulla. Tämä on erittäin helppoa nykyään älypuhelinten aikana ja lääkärin on mahdollista nähdä videoyhteyden avulla potilas. Erityisesti pohjoisessa, missä etäisyydet ovat pitkiä, olisi digivastaanotot erittäin hyviä ja säästäisivät paljon kustannuksissa. Ne eivät kuitenkaan vie oikean vastaanoton tärkeyttä, mutta voisivat toimia hyvänä apuna tiettyjen tapausten hoidossa, jolloin itse potilaan näkemisellä ei ole merkitystä.

Tekoälyn käyttöä lääkärintehtävissä on kehitetty jo pitkään. Se osaisi diagnosoida ja olla lääkärin apuna potilaan vaivoja tutkiessa. Tekoälyn ei kuitenkaan koskaan uskota korvaavan elävää lääkäriä ja se olisi eettisestikin hyvin epäilyttävää. Tekoäly voi kuitenkin hyvin avustaa lääkäriä ja antaa vaihtoehtoja, joita lääkäri ei välttämättä itse tulisi ajatelleeksi. Se toimisi näin eräänlaisena tukena ja toisena lääkärinä paikalla.

Dronejen käyttö alkaa yleistyä monella muullakin alalla ja Ruotsissa niiden käyttöä on kehitetty myös ambulanssien avuksi. Kun etäisyydet ovat pitkiä, voi avun paikalle saaminen viedä aikaa. Drone pystyy kuitenkin liikkumaan ilmassa paljon nopeammin. Se voi toimittaa paikalle tarvittavat välineet ja neuvoa paikalla olevaa ihmistä aloittamaan elvytyksen tai muun tarvittavan toimenpiteen loukkaantuneen henkilön auttamiseksi.

Robottien käyttö on jo arkipäivää joissain sairaaloissa. Niitä voidaan hyödyntää todella paljon ja ne voivat toimia erilaisissa terveydenhuollon toimenpiteissä korvaamattomana apuna. Robotit voivat suorittaa ensiapua onnettomuuspaikoilla ja avustaa erilaisissa leikkauksissa. Robotiikka voi todellakin pelastaa ihmishenkiä, kun ne kehittyvät tulevaisuudessa entistä paremmiksi ja ne eivät kuitenkaan tule korvaamaan tavallisen työvoiman tarvetta.

Suomessa Valvira valvoo tarkkaan kaikkea uutta markkinoille tuotavaa teknologiaa. Ne pitää ennen käyttöönottoa testata tarkkaan ja niiden hyöty niille tarkoitetussa käyttötarkoituksessa pitää olla merkittävää. Suomessa tilanne on erittäin hyvä ja uuteen teknologiaan sairaaloissa ja muilla terveydenhuollon aloilla voi aina luottaa. Suomessa terveydenhuollossa käytettävä tekniikka on todella edistyksellistä ja maailman huippuluokkaa.

Terveydenhuollossa tulisi kuitenkin entistä enemmän kiinnittää huomiota potilaiden tietojen salassapitoon ja yksityisyyden turvaamiseen. Erilaiset tietoturvariskit ovat nykyään todella yleisiä ja ne koskevat potilaiden tietojen lisäksi myös monenlaisia laitteita, jotka on liitetty kaikki samaan verkkoon. Nämä toiminnat olisi ehdottomasti turvattava ja Suomessa tehdäänkin paljon työtä sen eteen. Aina teknologia ei liity pelkkiin robotteihin ja laitteisiin, vaan suuri osa siitä tehtävästä työstä liittyy monenlaiseen eri tiedonkulkuun ja -jakeluun terveydenhuollon keskusten sisällä.